Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemi

        Siirt Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat: 10:00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda toplanacaktır. 
 

 
GÜNDEM:

1.    YOKLAMA,

2.    BELEDİYE BAŞKANININ MECLİS AÇILIŞ KONUŞMASI,

3.    BİR EVVELKİ MECLİS TOPLANTI ZAPTININ TASDİKİ,

4.    İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ TASDİKİ,

5.    İMAR KOMİSYON RAPORUNUN OKUNMASI,

6.    OCAK 2020 MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN TESPİTİ.

Sayfayı Paylaş
Gizle
Berivan Helen IŞIK
Eş Başkan
Peymandara TURHAN
Eş Başkan