Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

   Siirt Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 10:00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda toplanacaktır. 
        Arz ederim.

 
GÜNDEM:

 

1. YOKLAMA,

2.  BELEDİYE BAŞKANININ MECLİS AÇILIŞ KONUŞMASI,

3.  BİR EVVELKİ MECLİS TOPLANTI ZAPTININ TASDİKİ,

4.  PLAN TADİLATLARI,

5.  ZABITA VE İTFAİYE MEMUR PERSONELLERİNE ÖDENEN FAZLA MESAİ  ÜCRETİNİN TESPİTİ,

6.  DENETİM KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ,

7.  ÇALIŞTIRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN ÜCRETİNİN TESPİTİ,

8.  İMAR KOMİSYON RAPORUNUN TASDİKİ,

9.  ŞUBAT 2020 MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN TESPİTİ.

Sayfayı Paylaş
Gizle
Berivan Helen IŞIK
Eş Başkan
Peymandara TURHAN
Eş Başkan