Şubat Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Siirt Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Şubat 2020 Pazartesi günü saat: 10:00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda toplanacaktır. 
        Arz ederim.

 
GÜNDEM:
1. YOKLAMA,
2. BELEDİYE BAŞKANININ MECLİS AÇILIŞ KONUŞMASI,
3. BİR EVVELKİ MECLİS TOPLANTI ZAPTININ TASDİKİ,
4. DENETİM KOMİSYONUNDA GÖREV ALACAK BİLİRKİŞİNİN ÇALIŞACAĞI  GÜN VE ÜCRET MİKTARININ BELİRLENMESİ,
5. İL DIŞINA GÖNDERİLECEK CENAZELERİN HAVAYOLU İLE GÖNDERİLMESİ,
6. İLLER BANKASINDAN KREDİ TALEBİ,
7. İHTİSAS KOMİSYON RAPORUNUN OKUNMASI,
8. İMAR KOMİSYON RAPORUNUN TASDİKİ,
9. MART 2020 MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN TESPİTİ.

Sayfayı Paylaş
Gizle
Berivan Helen IŞIK
Eş Başkan
Peymandara TURHAN
Eş Başkan