Haziran 2020 Meclis Gündemi

        Siirt Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 31, 45 ve 46 sayılı Maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek 05 Haziran 2020 Cuma günü saat: 10:00’da Başkanlık Makam Odasında toplanacaktır.

GÜNDEM:
1.  YOKLAMA,
2.  BELEDİYE BAŞKANININ MECLİS AÇILIŞ KONUŞMASI,
3.  İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ,
4.  PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ,
5.  2019 YILI FAALİYET RAPORUNUN TASDİKİ,
6.  SOSYAL DENGE TAZMİNATI,
7.  2019 YILI KESİN HESAP CETVELLERİNİN TASDİKİ,
8.  TEMMUZ 2020 MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN TESPİTİ. 

Sayfayı Paylaş
Gizle
Osman HACIBEKTAŞOĞLU
Belediye Başkan V.