açıklama
imar
itfaiye (2)
sesob
dilenci
budama (2)
güres
meclis
meclis
dilenci
yol
açıklama imar itfaiye (2) sesob dilenci budama (2) güres meclis meclis dilenci yol