Nikah İşlemleri

Siirt Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 8.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Birbirleri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat edilir. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için mutlaka FOTOĞRAFLI ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgileri ile nüfus cüzdan fotokopilerinin yer alması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve kiminle evleneceğinin yazılması şarttır.(Evlenecek kişiler müracaat için biri diğerine vekalet verebilir.) Vekalet ile evlenme yapılamaz.


1- Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları, ( T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir.)


2- Beş adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir)


3- Aile hekiminden veya bir sağlık kuruluşundan kan tahlili, ve akciğer filmi sonrası alınmış fotoğraflı evlenme sağlık raporları. Erkek için raporda hemoglobinopati taraması istenilmektedir.


Verilecek fotoğrafların ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.


Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge ile Nüfus Müdürlüğünden alınacak “Evlenme Ehliyet Belgesi”, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nde anne- baba adı, yok ise“ anne- baba adını gösterir geçerli bir belge aranır (Doğum Belgesi)

Siirt Evlendirme Memurluğu Evlenme Başvurusu
Adres ve Telefon Numaraları
Yabancı Uyruklular İçin Ayrıca Gerekli Belgeler
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Dosyaların Geçerlilik Süresi
Evlenme İzin Belgesi Alınması
Şahitlik Şartları
Nikah Günü Verilmesi
Evlenme Engelleri
Kadının Soyadı
Mal Rejimi Sözleşmesi
Sayfayı Paylaş
Gizle
Osman HACIBEKTAŞOĞLU
Belediye Başkan V.